I Jesu namn

Å vere Jesus som er greit.
Å vere så er ikkje leit.
For det å tene gjer deg stor
ved kjærleiken du har til bror.

Og overlegen vert du spak.
Og underlegen vert du svak.
Men om du tener, Gud du gjer
skjønt gjeldande som var du ver!