I eit skilt

Eg sit her i eit skilt.
Og det er berre gildt.
Då kan eg ikkje gå
og ugagn finne på!