Førstefødselsrett

Det som for deg svarer,
og det som du klarer,
er og gjer deg myndig,
om det ei er syndig.

Men det som du makter
når du Kristus akter
gjer deg ikkje myndig.
For, då er du yndig.