Eitt

Om sola er Vår Herre
er månen Kristi viv.
Og stjerna, ho er berre
eit underfundig liv.

For tru vil mannen vise,
og håp vil mannen ha.
Og berre til å prise
er månefallera!