Eit råd

Det er morosamt å skape,
ikkje etter andre ape,
ikkje berre stå og gape!
Gleda må ein ikkje tape.

Sorga er så veldig dyster
om ein ikkje skapnad lyster.
Kreativitet dei løne,
dei som styresmakt vil skjøne!