Eg vil prove mitt land

Eg vil prove mitt land.
Eg vil det ved mi hand
og ved munn som er prega av Noreg sitt mål.
Vatn ivrig i fall,
blome ivrig i kall,
skal i meg vere hjarte og åre og jål!

Noregs stupbratte fjell,
Noregs frodige vell,
makt og mynde skal vere kva enn eg så gjer.
Eg er barn av mi tid,
og det er eg med flid,
men på heilag og vakker arv aksla mi ber.

Eg vil gje Noreg rett,
eg vil gje sjela vett,
og la utlendingar imponerast en masse.
Så om veret er friskt
og er tilveret nidskt
vil eg vere som veren og oppvise trass!

Nå skal heile vår jord
få det herlige nord
presentert. Vi er mange som kjenner vår tid.
Eg vil prove mitt land,
eg vil det ved mi hand
og ved munn som lar røpe at eg er likvid!