Eg er takksam

Det er heilt på det reine
at eg var heilt aleine.
Aleine er eg komen
til det som no er domen.

Men eg var ikkje einsam.
Eg var i verket vørdsam.
Så eg har Kristus akta.
Og Kristus har meg makta.