Diktaren

Eg er vel litt til side sett.
For eg er eit særs verdfullt vett.
Når bruk og kast i verda rår
ein stad heilt for meg sjølv eg får.

Der lagar eg eit dikt som er
eit døme på at eg er kjær.
Der stend eg og er vitne hjå
at bruk og kast får ferdig rå.