Det evige liv

Lær av ei fontene
at kun ved å tene
vil ditt hjarte smekte
uvørdent og ekte,
vil du gje iherdig,
vert du aldri ferdig!