Dei to

På himmelen står sola.
I himmelen er sky.
Og tilvere er vola
ved kva dei har å by!

Og skya er her nede
som vatn til og frå.
Og sola er pur glede
som gjeve er å rå!