Dårleg kår

Skulle ungen vel vere heilt ukjend med det
at ein skuldlaus og from er, og liten og spe?
Skulle ungen vel tru at ens hjarte er sjukt
og at ein er i tøyle når virket er mjukt?

Skulle ungen vel tenke at ungen må sloss
for å høyrast i tilvere vi kallar oss?
Det å vere ein kristen er miskjent og trist
i det samfunn der omsyn til ungen kjem sist.