Dag og natt

Og dagen gjeng og det vert natt.
Og den vil vere som ein skatt!
Og natta gjeng og dagen kjem.
Og den er inkje, då, problem!

Der dagen rår gjev natta svar.
For dagen er. Og natta var.
For natta varar. Dagen er.
For det vi svarar, er vi der.