Bloma

Ei blome veks i hagen min.
Og du må tro at ho er fin!
For ho har fine kronblad på.
For det å ha vil bloma gå.

Men ljos og vatn vil ho få
ei difor at der takkast må,
men av den grunn at ho er skjøn.
For sant og si er bloma grøn.