Avkom

La kjelda vere melden
som vatnet eller elden.
Var kjelda vatn ville
eit opptak kjelda stille.

Ein vekst for vatn frelsar.
Men elden veksten helsar
og brenn når den er utdøydd.
Til det er elden heilt nøydd.